🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اطلاعیه

با توجه به درخواست های مکرر همشهریان محترم و تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری مبنی بر وجود و مزاحمت سگ های ولگرد در برخی مناطق