🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

پیام تشکر از شهردار طبس

✍️ پس از شروع برنامه #دوشنبه_با_مردم از سوی مهندس بهارستانی شهردار طبس و رسیدگی میدانی به اوضاع شهر؛ اقداماتی در سطح محلات صورت می‌گیرد که