🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تشکر از شهردار طبس

✍️ پس از شروع برنامه #دوشنبه_با_مردم از سوی مهندس بهارستانی شهردار طبس و رسیدگی میدانی به اوضاع شهر؛ اقداماتی در سطح محلات صورت می‌گیرد که