🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بزرگداشت خدمات بهزیستی

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس، امروز شنبه ۲۸ تیرماه ۹۹ با حضور در اداره بهزیستی شهرستان، ضمن قدردانی از خدمات شایسته این سیستم،