🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

روز شهرداری ها و دهیاری ها

هفته نکوداشت شهرداری‌ و دهیاری که از ۱۴ تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها آغاز می شود، فرصت مغتنمی است که مظلومیت این دو سیستم خدماتی