🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بزرگداشت روز اهدای خون

? مهندس مجید بهارستانی یزدی شهردار طبس ضمن اهدا خون؛ روز جهانی اهدای خون را گرامی داشت.