🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گرامیداشت روز روابط عمومی

❇️ روابط عمومی با الگو قرار دادن اصولی چون راستگویی، صداقت و واقع گرایی به همراه پرهیز از اغراق و تشریفات فردی است که می