🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خداقوت به خادمان قرآن

? مهندس مجید بهارستانی شهردار طبس با حضور در مراسم پخش برنامه تلویزیونی گلشن وحی و ترتیل خوانی در آستان مبارک حضرت حسین بن موسی