🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جشن طلیعه بندگی

? مهندس بهارستانی شهردار طبس ساعات پایانی شنبه شب ۲۰ اردیبهشت ۹۹ همزمان با جشن میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) در جمع تعدادی از