🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تبریک روز کارگر

“اختصاص یک روز به کارگران شاید به لحاظ تشریفات و تعظیم باشد والا هر روز روز کارگر است، بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل

پیام تبریک روز معلم

پیام تبریک مهندس بهارستانی بمناسبت گرامیداشت روز معلم بسمه تعالی