🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

اطلاعیه

“به اطلاع شهروندان گرامی میرساند حضوردرتمامی پارکهاوتفرجگاه ها و طبیعت بخصوص در روز ۱۳ فروردین ممنوع میباشدو از ورود افراد ممانعت خواهدگردید.