🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

ضد عفونی روزانه شهر طبس

? طرح ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری طبس توسط اداره خدمات و ایمنی شهرداری و با مشارکت خیرین و بخش خصوصی در حال انجام است.

تازه ترین اخبار