🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ستاره بلند اقبال اقتصادی شهر طبس

به گزارش شبکه خبری شهرداری طبس؛ کافی شاپ مجتمع تجاری ستاره؛ یکی از طرح‌هایی است که با طراحی شهردار طبس برای بهره‌مندی شهروندان با نگاهی