🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کافه کتاب

❇️ افتتاح کافه کتاب در پارک بانوان به همت خاندان خیر و نیک اندیش #پروفسور_صدقی در پارک بانوان