🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

نذر سبز

❇️ اهدای سه نخل #خرما توسط یکی از عزیزان همشهری به واحد فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهرداری

تازه ترین اخبار