🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار در جمع عزاداران دسته بنی اسد

مهندس بهارستانی شهردار طبس و سرهنگ علیپور فرمانده انتظامی شهرستان در جمع عزاداران دسته بنی‌اسد به میزبانی هیئت ابوالفضلی حضور یافتند.