🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

معتمدیان در میبد

مهندس محمدصادق معتمدیان – استاندار خراسان جنوبی و هیئت همراه هفته گذشته و بعد از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری استان‌های خراسان جنوبی و یزد؛ در هتل