🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تلاش برای توسعه

دیدار #مهدی_مرادی، ریاست شورای شهرستان، حاج آقا #طاهری ، عضو محترم شورای اسلامی شهر طبس، مهندس #بهارستانی شهردار محترم طبس با جناب آقای دکتر #امیرحسنخانی

دیدار با مقام عالی وزارت صمت

در دیداری که با هماهنگی جناب آقای دکتر #امیرحسنخانی ، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ؛ حضور #مرادی رییس شورای اسلامی شهرستان، #بهارستانی شهردار، #طاهری