🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

روزهای خوش طبسیان

مهندس بهارستانی شهردار طبس که به طور روزانه از پروژه عظیم مجتمع تجاری طبسیان بازدید می‌کند؛ ظهر امروز با حضور در این طرح عمرانی درباره

پیام تسلیت

درگذشت شادروانسید سجاد فیاضی