🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ضیافت قرآنی رمضان در شهرداری

طرح جزء‌خوانی روزانه ماه مبارک رمضان به مراسم ترتیل‌خوانی با حضور قاریان اعزامی از آستان قدس رضوی رسید.

جمعی همدل زیر سایه قرآن

طرح جزء‌خوانی روزانه ماه مبارک رمضان در شهرداری طبس امروز جمعه ۳ خرداد ۹۸ با حضور قاریان اعزامی

ضیافت قرآنی رمضان

طرح جزء‌خوانی روزانه ماه مبارک رمضان در شهرداری طبس به مراسم ترتیل‌خوانی با حضور قاریان اعزامی از آستان قدس رضوی رسید.