🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

نشست هفتگی قرانیان

? نشست هفتگی قرآنیان با حضور مهندس بهارستانی_ شهردار محترم طبس