🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

هموطنان میهمان طبس

✅ شهردار طبس ضمن گرامیداشت سال رونق تولید گفت: از ۲۷ اسفند ۹۷ تا ساعت ۹ صبح امروز ۱۱ فروردین ۹۸ تعداد ۱ میلیون و

بررسی کمی و کیفی صنعت گردشگری طبس

??جلسه هم اندیشی” بررسی چالش ها ، راهکارها و راهبردهای تقویت کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر طبس با تاکید بر حفظ هویت و