🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

استاندار و مردم بی واسطه

مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی بدون تشریفات اداری و دور از چشم مسئولان، امروز شنبه ۳ فروردین ۹۸ وارد شهرستان طبس شد و پس از