🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

پیام تقدیر

شهردار طبس با ارسال پیامی از حضور گسترده مردم طبس در راهپیمایی یوم ا… 22 بهمن و همراهی شهروندان در اجرای پروژه های مدیریت شهری