🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

موفقیت مانور مرهون تعامل

مهندس مجید بهارستانی یزدی در پیامی قدردانی از نیروهای دخیل در مانور امداد و نجات شهری نوشت:

تازه ترین اخبار