🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

IMG 5631

گزارش مصور جشنواره بهار مهربانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، جشنواره بهار مهربانی به مدت یک هفته از تاریخ 97/08/29 لغایت 97/09/04 در نقاط مختلف سطح شهر با همکاری