🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

توسعه بازار مرکزی

✅ نشست هماهنگی شروع عملیات بهسازی رواق ها و پیاده روسازی معابر خیابان شهید نواب صفوی و خیابان خرمشهر شهر طبس

توجه ویژه به فضای سبز

نشست صمیمی مهندس بهارستانی شهردار طبس با کارگران شرکت پیمانکار فضای سبز شهری

یلدای کارگران فضای سبز

مهندس بهارستانی شهردار طبس در نشست صمیمی با کارگران فضای سبز، دستور پرداخت مبلغ یا اهداء خشکبار به نیروهای شرکت پیمانکار به مناسبت فرارسیدن شب