🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازارچه ها برای آسایش مردم

مهندس بهارستانی در حاشیه بازدید از پنج‌شنبه‌بازار شهرداری طبس ضمن تاکید بر تقویت بازارچه‌های محلی گفت: