🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جهاد عمرانی

#جهاد_عمرانی#بحران مالی هم نتوانست #عمران شهر طبس را متوقف کند…

باغ گلشن طبس

=)✅جلسه هم اندیشی در خصوص احیای فضای سبز باغ گلشن با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و چند تن از کارشناسان بخش خصوصی برگزار

سالگرد شهید

سالگرد شهادت شهید احمد غلامحسینی همراه با دعای پر فیض ندبه ??