🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

روز های خوش باغ گلشن

نشست تخصصی احیا و مرمت فضای سبز باغ گلشن با حضور دکتر صفایی استاد دانشگاه و ناظر فضای سبز باغ‌های تاریخی بیرجند و فین کاشان،

مطالبه توسعه

جلسه تخصصی شهردار طبس با دکتر امیرحسنخانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی درباره توسعه عمرانی شهر و موارد مرتبط با حوزه شهری