🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شورا یاران بانوان

✅اولین مجمع مشورتی بانوان شورایار هم اکنون در محل دفتر شورای اسلامی شهر طبس