🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

امام صادق(ع) می فرماید: هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه به بلائی گرفتار است و بلای بزرگ تر و گرفتاری شدیدتری هم به دنبال او در انتظار است. اگر در همان بلا صبر و شکیبایی داشته باشد خداوند آن بلای بزرگ تر را برطرف می نماید و اگر صبر نکرده و بی تابی نماید بلای بزرگ تر که در انتظار او است فرا می رسد و مرتب گرفتاریها بیش تر می گردد تا وقتی که صبر نیکو و شکیبائی را انتخاب کند.»

همشهریان محترم
سلام علیکم
عزت احترام و شایستگی همه شهروندان برای سیستم مدیریت شهری به صورت یکسان بوده و شهرداری طبس خود را موظف به خدمات رسانی شایسته و تکریم همشهریان می داند؛ لذا بر حسب ضرورت پیش آمده توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

فاز یک باغ رضوان که از سالهای گذشته محل دفن متوفیات بوده است در سطح استفاده از قبور دوطبقه تکمیل گردید و امکان دفن فوت شدگان جدید در این قطعه فراهم‌ نیست.

برای ادامه خاکسپاری همشهریان متوفی، فاز دوم باغ رضوان آماده بهره برداری شده و از این پس نیز شهروندانی که برای عزیزان فوت شده متقاضی استفاده از قبور دو طبقه باشند از این قطعات استفاده خواهند کرد.

از طرفی چون بر اساس پروتکل بین المللی بهداشتی و قوانین وزارت بهداشت و درمان؛ بیماران فوت شده از کروناویروس باید در عمق حداقل ۲ متری از سطح زمین دفن گردند؛ لکن باید از قبور دو طبقه که فقط در فاز دوم باغ رضوان موجود می باشد؛ برای آنها استفاده گردد.

بر این اساس خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد که مراتب خاکسپاری عزیزان فوت شده از کروناویروس دچار تعلل نگردیده و پیکر متوفیان بر اساس دستورالعمل های بهداشتی در قبور دو طبقه‌ی حفر شده و آماده‌ی فاز دوم باغ رضوان آرام گیرد.

پیشاپیش برای همه همشهریان عزیز آرزوی سلامتی داشته و برای سلامتی و شفای عاجل بیماران مبتلا به کرونا دست به دعا برمی داریم و امیدواریم توفیق داشته باشیم به همشهریان سالم و شاداب خدمت کنیم.

اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس