🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اقتصاد مقاومتی رمز موفقیت

مهندس اصفهانی معاون مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان به همراه آقای جوانمردی کارشناس دفتر امور شهری و مهندس مرتضی صادقی شهردار شهر زواره اصفهان که سه شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱،میهمان مردم قدرشناس طبس بودند در حاشیه سفر خود با مساعدت و همراهی آقای رسول عراقی رئیس شورای اسلامی شهر از ظرفیت ها، پتانسیل ها و پروژه های عمرانی و فضای سبز شهرداری طبس بازدید کردند..

بازدید از خزانه درختان و گل های شماره ۱ شهرداری، بازدید از پارک بانوان و بازدید از پروژه بوستان چند منظوره شهید صدوقی از جمله مکان هایی بود که رئیس شورای اسلامی شهر طبس ضمن تشریح اقدامات و خدمات حوزه مدیریت شهری با پشتوانه این زیرساخت ها اشاره نمود و از توجه ویژه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار به تحقق اصل اقتصاد مقاومتی برای انجام خدمات مطلوب به مردم براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری سخن گفت.

مهندس صادقی شهردار زواره گفت: پیاده سازی طرح های مشابه درآمدزایی و اقتصادی و همچنین توسعه زیرساخت های توسعه ای فضای سبز شهرداری زواره و اساس توجه به تجربیات ارزشمند شهرداری طبس قطعا نقش بسیار موثری در خدمات رسانی بهتر به مردم خواهد داشت و بهره گیری از تجربیات سرشار مدیران عالی شهر طبس را به طور جد با همراهی و همدلی و تعامل موثر پیگیری خواهیم کرد.

نوروز امیدآفرین

طبس هر هفته یک تغییر

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس