🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

طی حکمی صورت پذیرفت

 

? با ابلاغ آقای عباسعلی ملکی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان جنوبی؛ مهندس « موسی کریمی‌پور » به عنوان عضو کارگروه پیگیری اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ منصوب شد

? در ابلاغ صادره برای مهندس کریمی پور آمده است: در اجرای دستورات رئیس محترم مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و حسب نظر مقام عالی وزارت مبنی بر تشکیل کارگروه پیگیری اجرای قانون و آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ و ضرورت حفظ محیط زیست به عنوان واجب تکلیفی و قانونی و نظر به لزوم صیانت از حقوق شهروندی به موجب این ابلاغ جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان «عضو کارگروه پیگیری اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده ۱٠٠ » تعیین می نمایم.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس