🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ تصاویر تکمیلی از مراحل ساخت یادمان شهدای گمنام

? روح الله امیری

شبکه خبری شهرداری طبس