🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

سازه فلزی یادمان شهدای گمنام در واحد تاسیسات شهرداری ساخته می‌شود.

آقای سید علی هاشمی نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس ضمن بازدید از مراحل ساخت این سازه فلزی به تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح همراه با دقت نظر و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تاکید کرد.

مهندس بهارستانی شهردار طبس نیز در این بازدید حضور داشت.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس