🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? عملیات گندزدایی و ضدعفونی خودروهای خدماتی، عمومی و عمرانی، گاری‌های زباله و سرویس‌های بهداشتی سطح شهر توسط شهرداری طبس انجام شد.

مجید بهارستانی شهردار طبس در این باره گفت: حسب دستور مهندس فلاحی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و در راستای همکاری با شبکه بهداشت و درمان برای پیشگیری از کرونا ویروس با تمام امکانات در صحنه خواهیم بود تا بتوانیم نگرانی‌های جامعه را به حداقل برسانیم.

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس