🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

(شهرداری طبس در انتظار سهم کسبه بازار امام/ عدم همکاری مالکین، پروژه‌ را کند خواهد کرد…

به گفته شهردار طبس، از میزان کل هزینه بازآفرینی میدان امام، ۵۰ درصد بر عهده شهرداری و ۵۰ درصد بر عهده کسبه بوده است، از این میزان ، شهرداری به تعهدات خود عمل کرده و تمامی تجهیزات مورد نظر در انبار موجود می باشد، اما بخشی از این هزینه ها که بر عهده کسبه و بازاریان بوده هنوز انجام نشده است.

شهردار طبس در نشست خبری شب گذشته اعلام کرد: در پروژه بازآفرینی میدان اصلی شهر ۱۰ گروه تخصصی در حال فعالیت هستند.

وی افزود: از میزان کل این هزینه، ۵۰ در صد بر عهده شهرداری و ۵۰ درصد بر عهده کسبه بوده است که شهرداری به تعهدات خود عمل کرده و تمامی تجهیزات مورد نظر در انبار موجود می باشد اما، بخشی از این هزینه ها که بر عهده کسبه و بازاریان بوده هنوز انجام نشده است.

شهردار طبس افزود: با توجه به عدم رعایت تعهدات از سوی کسبه در زمان مقرر، میزانی از این هزینه ها از عوارض مردمی در سطح شهر پرداخت می شود.

وی افزود: تعلل یکساله در ادامه پروژه نیز به همین دلیل بود که کمتر از عوارض مناطق دیگر برای میدان امام مصرف شود و توزیع امکانات تنها در یک منطقه انجام نشود اما پس از گذشت یک سال باز هم به تعهدات عمل نشد و مجددا مجبور شدیم با استفاده از مالیات دیگر مناطق به میدان اصلی شهر بپردازیم چرا که این میدان، نماد شهر است.

بهارستانی افزود: طبق بررسی های ما، می بایست از سوی کسبه به ازای هرمتر مربع یک میلیون و هشتصد هزار تومان پرداخت می شد که این مبلغ با توجه به اعتراض کسبه به مترمربعی ۷۰۰ هزار تومان تقلیل یافت اما در نهایت تا به امروز ۶۰ مغازه دور میدان امام هنوز به تعهداتشان عمل نکرده اند.

وی افزود: این مبالغ بیشتر حق الزحمه گروه های سازنده و کارگران است و مادامیکه نتوانیم دستمزد کارگران را بپردازیم خواه ناخواه پروژه متوقف می شود، لذا نیازمند همراهی کسبه در پرداخت سهمشان هستیم.

✍️ طبس‌نیوز