🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

IMG 7661

IMG 7661

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، در نوروز سال 97 بیش از 20 المان نوروزی ساخته شده و در نقاط مختلف شهر طبس جانمایی شده است. این المان ها توسط استادکاران بومی و با استفاده از چوب، ضایعات آهن و مصالح موجود در پارکینگ موتوری شهرداری طی مدت یک ماه ساخته شد.

[carousel source=”directory: images/news/1397/farvardin/eleman” limit=”9″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]