🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

IMG 7917

IMG 7917

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، به منظور ایجاد شور و نشاط در جامعه و  استقبال از نوروز 1398 المان های متنوعی در سطح شهر نصب شده است. شهرداری طبس در ساخت این المان ها بصورت خودکفا عمل کرده و با استفاده از  هنرمندان و استادکاران  بومی و کارگاه های متعدد تنوع بیشتری به المان های نوروزی بخشیده است.

 بخشی از المان های نوروزی به صنایع دستی و سبک زندگی قدیم اختصاص یافته تا علاوه بر حمایت از هنرمندان بومی و رونق تولید، به ایجاد نشاط و آرامش و خاطره سازی در جامعه کمک کند.

 

[photo_gallery source=”directory: images/news/1398/farvardin/eleman”]