🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، مراحل آماده سازی و نصب تجهیزات مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان در حال انجام است و فاز اول این پروژه به زودی به بهره برداری خواهد رسید.