🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#اکنون/ گردهمایی شهرداران استان با حضور دکتر جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور و محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی

دکتر امیرحسنخانی نماینده مردم طبس، بشرویه، فردوس و سرایان و نیز مهندس علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی نیز حضور دارند.

مهندس بهارستانی #شهردار_طبس گلشن هم در این همایش شرکت دارد.