🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? دیدار و عرض تبریک مهندس بهارستانی شهردار طبس و آقای طاهری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و جمعی از کارکنان شهرداری خدمت جناب سرهنگ علیپور فرماندهی انتظامی طبس