🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

04

04

به گزارش واحد روابط عمومی، شهردار و اعضای شورای شهر طبس با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت گلشن و کوثر ضمن تبریک هفته سلامت و اهدای گل، از نزدیک با برخی از فعالیت ها و اقدامات مراکز خدمات جامع سلامت آشنا شدند.

گفتنی است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اول تا هفتم اردیبهشت ماه را به نام هفته سلامت نامگذاری و شعار امسال این هفته را پوشش همگانی سلامت برای همه در هر جا تعیین نموده است.

 

[carousel source=”directory: images/news/1397/farvardin” limit=”9″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]