🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

همزمان با فرا رسیدن هفته حمل و نقل و در حاشیه برگزاری مراسم رژه خودروهای نمونه ارگان‌های مختلف فعال در این حوزه؛ آقای تیمور مقدس‌زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری طبس با حضور در مسیر اجرای برنامه، این مناسبت بزرگ را به جامعه عظیم رانندگان و فعالین حمل و نقل در شهرستان تبریک گفت و توسط کارکنان سازمان حمل و نقل شهرداری از این عزیزان پذیرایی شد.

لازم به ذکر است در این مراسم خودروهای نمونه مرتبط با حمل و نقل درون شهری طبس نیز در کنار سایر نهاد ها و ادارات مربوطه شرکت داشتند.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس