🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ تصاویری از رژه موتوری نیروهای آتش نشانی با حضور یگان هایی از آتش نشانی شهرداری طبس، راه آهن شرق و فرودگاه به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی