🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? عملیات ضد عفونی و گندزدایی اتوبوس‌های وارد شده به پایانه مسافربری (ترمینال) طبس، توسط نیروهای اداره خدمات ایمنی شهری شهرداری انجام می‌گیرد.

مجید بهارستانی شهردار طبس به صورت میدانی بر حسن انجام اقدامات پیشگیرانه کوروناویروس نظارت می کند.

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس