🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?کمیسیون بررسی قرارداد شرکت بهره بردار فضای سبز شهری طبس با حضور مهندس #محمد_نصیری شهردار،

آقای عراقی و خانم حسین پور اعضای شورای اسلامی شهر طبس مسئولین شرکت پیمانکار فضای سبز شهری و سایر اعضای کمیسیون ظهر شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید

☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس