🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

کمیته تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بشرویه

به ریاست مهندس علی اشرفیان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری این شهرستان و با حضور آقای محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر طبس