🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

کمیته تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بشرویه

به ریاست مهندس علی اشرفیان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری این شهرستان و با حضور آقای محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر طبس