🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مرحله اول این رزمایش که به همت حوزه بسیج کارگری شهید برونسی

و پایگاه شهید احمدی روشن شهرداری در اول ماه مبارک رمضان انجام گردید ؛ در نیمه ماه رمضان نیز بین تعدادی از نیروهای خدوم این شهرداری توزیع خواهد شد.