🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

سایت سیصد و پنجاه هکتاری

شهرداری در مسیر توان‌ افزایی

? #فیلم / سایت ۳۵٠ هکتاری طرح ملی مسکن طبس درحالی وارد فاز آماده‌سازی شد که محدوده خدمات شهری تحت مدیریت شهرداری به ۲ هزار و ۱٠٠ کیلومتر مربع افزایش یافت.

? شهرداری طبس بعنوان پیمانکار سایت ۷۹ هکتاری از سال گذشته آغاز بکار کرده و اکنون بعنوان پیمانکار سایت ۳۵٠ هکتاری طرح ملی مسکن نیز تعیین که این مهم باعث توان‌افزایی شهرداری گردیده و در یکسال قبل تاکنون موفق به خرید بیش از ۱٠ میلیارد تومان ماشین‌آلات سنگین شده است.

? طرح آماده‌سازی سایت ۳۵٠ هکتاری مسکن ملی در هفته پایانی آذرماه ۱۴٠۱ با حضور دکتر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ایران آغاز شد.

✍️ اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر و مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس با قبول تعهد و پیمانکاری اجرای آماده‌سازی سایت‌های مذکور به دنبال تقویت قدرت اجرایی سیستم مدیریت شهری هستند.